ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

Ngày 19/03/2020, Tổng công ty Đức Giang đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 với sự tham dự của 60/561 Cổ đông, chiếm 94% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Dưới sự chủ trì của Ông Hoàng Vệ Dũng Bí thư ĐU, CTHĐQT và Ông Phạm Tiến Lâm – UV HĐQT, TGĐ Tổng công ty. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và chỉ tiêu thực hiện năm 2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

TH 2019

KH 2020

Tổng Doanh thu

Tỷ đồng

3.175

3.350

Kim ngạch XK

USD

117.154.805

126.000.000

Lợi nhuận

Đồng

48.135.400.014

52.000.000.000

Đầu tư MMTB

Đồng

12.200.000.000

8.000.000.000

Đầu tư XDCB

Đồng

40.100.000.000

51.000.000.000

Chia cổ tức

%

35% trên vốn điều lệ

30% trên vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và BKS niên khóa 2020-2025 với kết quả như sau:

I.             Danh sách trúng cử HĐQT TCT niên khóa 2020-2025

1. Ông Hoàng Vệ Dũng                 Bí thư Đảng ủy, nguyên CT.HĐQT         Giữ chức CT.HĐQT

2. Ông Phạm Tiến Lâm                 TGĐ TCT, nguyên UV.HĐQT                  Giữ chức UV.HĐQT

3. Ông Nguyễn Đình Tú                Nguyên UV. HĐQT                                 Giữ chức UV.HĐQT

4. Ông Phạm Thanh Tùng             P.TGĐ TT, nguyên UV.HĐQT                 Giữ chức UV.HĐQT

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn              P.TGĐ, nguyên UV.HĐQT                      Giữ chức UV.HĐQT

II.           Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát TCT niên khóa 2020-2025

1.            Bà Nguyễn Thị Vân Oanh              PP.TCKT TCT                        Giữ chức Trưởng BKS

2.            Bà Đặng Thị Ngọc Hương              BQT rủi ro Vinatex                Giữ chức UV. BKS

3.            Ông Nguyễn Văn Minh                  KT Trưởng May Hưng Nhân  Giữ chức UV. BKS

Chiều cùng ngày, TCT đã tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động nhằm báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động TCT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2020 và phát động thi đua lao động, sản xuất kinh doanh chào mừng 30 năm ngày thành lập TCT.

Dưới đây là một số hình ảnh tại ĐHCĐ và HNNLĐ

IMG 6747 768x512

Ông Hà Mạnh Đạt – Trưởng BTC lên khai mạc ĐH

IMG 6767 768x512

Ông Phạm Tiến Lâm – TGĐ TCT lên đọc BC tại Đại Hội

IMG 6769 768x512

Ông Hoàng Vệ Dũng - CTHĐQT đọc BC của HĐQT trước Đại hội

IMG 6787 768x512

Ông Phạm Thanh Tùng - UV.HĐQT thông qua các tờ trình của Đại hội

IMG 6791 768x512IMG 6793 768x512IMG 6802 768x512IMG 6816 768x512

Đại hội tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát

IMG 6829 768x512

Ông Phạm Văn Tân - P.TGĐ Tâp đoàn Dệt may Việt Nam lên phát biểu tại Đại hội

IMG 6846 768x512

HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh của HN Người lao động TCT diễn ra chiều cùng ngày

IMG 6869 768x512IMG 6881 768x512IMG 6885 768x512IMG 6891 768x512

Ông Phạm Tiến Lâm - TGĐ TCT phát biểu tại Hội nghị

IMG 6892 768x512

Ông Hoàng Vệ Dũng - Bí thư Đ.U, CTHĐQT lên phát biểu, chỉ đạo Hội Nghị

IMG 6961 768x512IMG 7045 768x512

Lãnh đạo TCT trao thưởng và tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc

Read 4608 times Last modified on Wednesday, 01 April 2020 10:36

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

12851922
Today
Yesterday
All
4191
8471
12851922