Tổng công ty Đức Giang tổ chức quyên góp quỹ từ thiện 2020

Tổng công ty Đức Giang tổ chức quyên góp quỹ từ thiện 2020

21 October 2020

Phát huy truyền thống - đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam :”Uống nước - nhớ nguồn”; “Đền ơn -...

Đoàn các Đại sứ/Tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2020-2023 Bộ ngoại giao đến thăm Tổng công ty Đức Giang

Đoàn các Đại sứ/Tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2020-2023 Bộ ngoại giao đến thăm Tổng công ty Đức Giang

21 October 2020

Ngày 19/10/2020 Tổng công ty Đức Giang vinh dự được đón tiếp đoàn các Đại sứ/Tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2020-2023 Bộ ngoại giao...

«
»

PRODUCTION NETWORK

ht

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

11102742
Today
Yesterday
All
1035
6502
11102742