TCT ĐỨC GIANG CÔNG BỐ VIỆC UBCKNN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

         Ngày 18.09.2019, Tổng công ty Đức Giang – CTCP nhận được văn bản số 5492/UBCK-QLCB ngày 11.09.2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 566 ngày 15/08/2019 của Công ty.

TCT Đức Giang CBTT về việc phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chử sở hữu như sau:

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): Tổng công ty Đức Giang – Công ty cổ phần

2. Tên giao dịch: Tổng công ty Đức Giang – Công ty cổ phần

3. Địa chỉ trụ sở chính: 59 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.827 1344                            Fax: 0243.827 1896

4. Mã chứng khoán: MGG

5. Vốn điều lệ: 71.811.600.000 đồng (Bảy mươi mốt tỷ tám trăm mười một triệu sáu trăm nghìn đồng)

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Chương Dương

Số hiệu tài khoản: 102010000048622

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27/11/2017.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) – Mã số: 1322

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hiện tại mảng hoạt động chính của Tổng Công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành may.

- Tổng mức vốn kinh doanh:

+ Theo BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2018: 845.690.629.240 đồng (Tám trăm bốn mười lăm tỷ sáu trăm chín mươi triệu sáu trăm hai mươi chín nghìn hai trăm bốn mươi đồng).

+ Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018: 877.995.152.917 đồng (Tám trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu một trăm năm mươi hai nghìn chín trăm mười bảy đồng).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu


1. Tên cổ phiếu: MGG

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.181.160 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.181.160 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.818.840 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu tám trăm mười tám nghìn tám trăm bốn mươi cổ phiếu)

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.188.400.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ một trăm tám mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng)

9. Tỷ lệ phát hành: 1:0,25327 (25,327%)

10. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2018 của Tổng công ty Đức Giang – CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

11. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phân phối cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Read 2907 times Last modified on 火, 12 11月 2019 17:27

本社

社名: 
Duc Giang Corporation (略称 DUGARCO)
本社所在地: 
No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam
電話・連絡先:  +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn
sales@mayducgiang.com.vn

連絡

生産能力

計24工場= 160生産ライン〜10,600人の労働者
- 500万ジャケット、コート、ブレザー
- 男性と女性のための1500万シャツ
- 100万ズボン
- 200万セットのおしゃれな服、制服、作業服

Chi tiết

THỐNG KÊ

12502312
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
4164
4720
12502312