THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 34/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/07/2017)

1. Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần

2. Trụ sở chính: 59 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

3. Điện thoại: (043) 827 1344                             Fax: (043) 827 1896

4. Cổ phiếu chào bán:

-          Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần

-          Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần 

-          Số lượng đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phiếu 

5. Khối lượng vốn cần huy động: 10.000.000.000 đồng
6. Mục đích huy động vốn:

            Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được Tổng Công ty sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh là 04 tỷ đồng; số tiền còn lại là 06 tỷ đồng sử dụng để thực hiện các hợp đồng đã ký kết trong năm 2017.

7. Đối tượng và phương thức phân phối cổ phiếu phát hành thêm:

  • Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

-          Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 27/07/2017

-          Số lượng cổ phiếu phát hành: 692.289 cổ phiếu (chiếm 69,23% số cổ phiếu phát hành thêm)

-          Giá phát hành: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu

-          Tỷ lệ thực hiện: 1: 0,112 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền; 1000 quyền được mua 112 cổ phiếu mới).

  • Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

-          Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách được mua cổ phần phát hành thêm quy định tại Nghị quyết HĐQT số 06/2017/NQ – HĐQT của Tổng Công ty Đức Giang - CTCP.

-          Số lượng cổ phiếu phát hành: 307.711 cổ phiếu (chiếm 30,77% số cổ phiếu phát hành thêm)

-          Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

8. Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn và số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được Hội đồng Quản trị xem xét xử lý theo tình hình thực tế sau khi hoàn tất việc chào bán, đảm bảo phù hợp với tình hình của Công ty và theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Trong trường hợp HĐQT tiếp tục phân phối, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán sẽ được phân phối theo phương thức trực tiếp tại Trụ sở chính của Tổng Công ty. Cụ thể:

++ Đối với cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được HĐQT phân phối cho một hoặc một số Nhà đầu tư xác định với giá không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phiếu. Số cổ phiếu này đc tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật;

++ Đối với cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu không đặt mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho một hoặc một số Nhà đầu tư xác định với giá không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được mua 100*0,112 = 11,2 cổ phiếu phát hành thêm. Theo phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông được mua thêm là 11 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ còn lại là 0,2 cổ phiếu được ủy quyền cho HĐQT xem xét xử lý theo tình hình thực tế sau khi hoàn tất việc chào bán đảm bảo phù hợp với tình hình của Tổng Công ty và theo đúng quy định của Pháp luật.

10. Quy định về chuyển nhượng quyền mua: 

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 21/08/2017

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)

11. Quy định về chứng khoán đặt mua:

 

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 28/08/2017

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 

 

-          Tổng Công ty Đức Giang – CTCP: Website: http://mayducgiang.com.vn/

-          Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Website: http://wss.com.vn/

13. Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:

 Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

+ Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

+ Điện thoại: 0243 836 7083               Fax: 0243 836 7082 

+ Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần 

+ Số TK: 0121017310017 

+ Nơi mở TK: Ngân hàng NHTMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội, Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Cừ

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM TIẾN LÂM

 Chú ý: Các tài liệu liên quan đến việc phát hành CP có thể tải tại đường link phía dưới bài viết này.

Trân trọng!
Read 9677 times

本社

社名: 
Duc Giang Corporation (略称 DUGARCO)
本社所在地: 
No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam
電話・連絡先:  +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn
sales@mayducgiang.com.vn

連絡

生産能力

計24工場= 160生産ライン〜10,600人の労働者
- 500万ジャケット、コート、ブレザー
- 男性と女性のための1500万シャツ
- 100万ズボン
- 200万セットのおしゃれな服、制服、作業服

Chi tiết

THỐNG KÊ

12502799
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
281
4370
12502799