TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021

     Ngày 20/4/2021, tại trụ sở 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Tổng công ty Đức Giang long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đến dự có đ/c Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DMVN; đ/c Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT; các đ/c trong HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành TCT; cùng 79 cổ đông đại diện cho 576 cổ đông của TCT.

        Năm 2020 là năm TCT chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch bệnh Covid19, tuy nhiên BLĐ đã có nhiều cố gắng để chỉ đạo và điều hành Tổng công ty vượt qua khó khăn. Những chỉ tiêu chính đã thực hiện:

                - Doanh thu:        2.073 tỷ đồng, đạt 63% so với 2019;

                - Lợi nhuận:        25 tỷ đồng, đạt 52% so với 2019;

                - Chia cổ tức:      20%/vốn điều lệ.

        Năm 2021: Dự kiến những chỉ tiêu chính năm 2021:

                - Doanh thu:          2.308 tỷ đồng, tăng 11% so với 2020;

                - Kim ngạch XK:  72,2 triệu USD, bằng 100% so với 2020;

                - Lợi nhuận:          35 tỷ đồng; chia cổ tức 30%/vốn điều lệ.

        Cũng trong buổi sáng ngày 20/4, TCT đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

Dưới đây là một số hình ảnh:

1 745x498

Ông Lê Tiến Trường - BTĐU, CT Tập Đoàn Dệt May VN phát biểu tại Đại Hội

2 745x465

 Ông Hoàng Vệ Dũng - CT HĐQT TCT phát biểu tại Đại Hội

3 745x444

Ông Phạm Tiến Lâm - TGĐ TCT đọc báo cáo của TGĐ

4 745x480

Ông Phạm Thanh Tùng BTĐU, Phó TGĐ TT, UV HĐQT TCT đọc các tờ trình

5 745x4976 745x4978 745x4979 745x497

Một số hình ảnh tại HN Người Lao Động

1 745x481

Ông Hoàng Vệ Dũng - CT HĐQT TCT phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

2 745x4473 745x526

 Ông Phạm Tiến Lâm - TGĐ trả lời ý kiến Người Lao động

4 745x497

Ông Hà Mạnh Đạt - CTCĐ đọc báo cáo tại HN

5 745x4976 745x4857 745x494

Read 288 times Last modified on Thursday, 22 April 2021 11:52

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

12614532
Today
Yesterday
All
521
10770
12614532