Print this page

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019

        Ngày 20/4/2019, tại trụ sở 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Tổng công ty Đức Giang long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đến dự có đ/c Cao Hữu Hiếu – GĐĐH Tập đoàn DMVN; đ/c Hoàng Vệ Dũng – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐQT TCT; các đ/c trong HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành TCT; cùng 76 cổ đông đại diện cho 556 cổ đông của TCT.

        Năm 2018, Những chỉ tiêu chính đã thực hiện:

                - Doanh thu:        3.113 tỷ đồng, đạt 105% so với 2017;

                - Lợi nhuận:        48,1 tỷ đồng, đạt 107% so với 2017;

                - Chia cổ tức:      35%/vốn điều lệ.

        Năm 2019: Dự kiến những chỉ tiêu chính năm 2019:

                - Doanh thu:          3.268 tỷ đồng, tăng 5% so với 2018;

                - Kim ngạch XK:  122 triệu USD, tăng 5% so với 2018;

                - Lợi nhuận:          48 tỷ đồng; chia cổ tức 30%/vốn điều lệ.

        Cũng trong buổi sáng ngày 20/4, TCT đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh:
1
Đ/c Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu giao nhiệm vụ tại Đại hội

2

Ông Cao Hữu Hiếu – GĐĐH Tập đoàn DMVN

đại diện cổ đông lớn của TCT Đức Giang phát biểu ý kiến

3

Đ/c Phạm Tiến Lâm – UVHĐQT; TGĐ TCT trình bầy báo cáo của TGĐ về tình hình SXKD

năm 2018 và kế hoạch năm 2019

4

Đ/c Phạm Thanh Tùng – UVHĐQT; Phó TGĐ Thường trực TCT thông qua

các tờ trình của HĐQT trước Đại hội

56

 Các cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung tại đại hội

7

 Cũng trong buổi sáng 20/4, Hội nghị đại biểu người lao động TCT năm 2019 đã diễn ra

thành công tốt đẹp

8

 Đ/c Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT và đ/c Phạm Tiến Lâm – TGĐ TCT trao giấy khen

cho các đ/c CBNV tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2018

9

10

Read 3429 times Last modified on Sunday, 21 April 2019 14:35