CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

Tổng công ty Đức Giang - CTCP và công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) đã ký Hợp Đồng kiểm toán số 201-19/HĐ-TC/VAE. Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc 31/12/2019 của Tổng công ty.
Read 2119 times

THỐNG KÊ

11776180
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
3203
6410
11776180