Tuesday, 09 April 2019 11:03

TÀI LIỆU ĐHCĐ 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

Tại liệu chuẩn bị ĐHCĐ thường niên Tổng Công Ty Đức Giang - CTCP năm 2019
Giay moi 487x750
 
Last modified on Tuesday, 09 April 2019 16:03

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

13592983
Today
Yesterday
All
3756
3884
13592983