Đức Giang

Đức Giang

Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Tổng Công Ty Đức Giang đã tổ chức họp HĐQT với nội dung:
1.    Thống nhất thông qua Báo Cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018.
2.    Thông qua kế hoạch 2019.
3.    Một số trọng tâm và giải pháp.
4.    Một số nội dung khác.
Cuộc họp HĐQT đã được 100% các thành viên nhất trí thông qua và kết thúc tốt đẹp vào 12 giờ cùng ngày.
Xin thông báo để tất cả các quý vị Cổ Đông được biết. Tài liệu chi tiết cổ đông có thể tải về tại liên kết dưới đây.
Trân trọng!
Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT tháng 8 năm 2018 của Tổng Công Ty Đức Giang - CTCP
Hãy chọn đường dẫn dưới đây để tải về toàn văn BCQT 6 tháng đầu năm 2018 của TCT Đức Giang - Công Ty Cổ Phần

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG KHAI GIẢNG

LỚP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

        Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho cán bộ TCT; sáng 03/6/2018 tại trụ sở 59 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội, Tổng công ty Đức Giang đã khai giảng lớp Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

        Đến dự có PGS–TS Đàm Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội; đ/c Phạm Tiến Lâm – Tổng Giám Đốc TCT; cùng 40 học viên là cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị trong hệ thống.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

1 750x508

Đ/c Phạm Tiến Lâm – Tổng Giám Đốc TCT phát biểu khai giảng lớp học

2 750x520

PGS–TS Đàm Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội phát biểu tại khóa học

3 750x501

Đ/c Hà Mạnh Đạt công bố quyết định thành lập lớp học

4 750x4345 750x500

TS Đặng Ngọc Sự Giảng viên cao cấp Quản trị kinh doanh giảng bài cho các học viên

Page 1 of 45

Trụ sở chính

10s

Liên hệ